HC Rytíři Vlašim

Platba členských příspěvků

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA SEZÓNU 2023/2024

(srpen 2023 - březen 2024)

Ročník narození / kategorie Členský příspěvek
Dospělí ("A" tým) 1 000,00 Kč
Junioři
10 000,00 Kč
Starší žáci 10 000,00 Kč
Mladší žáci 10 000,00 Kč
4. třída 6 000,00 Kč
3. třída 6 000,00 Kč
2. třída 6 000,00 Kč
1. třída 6 000,00 Kč
Brankáři (všechny kategorie) 4 000,00 Kč
Předškolní děti Platí u MDDM


Členské příspěvky jsou poukazovány na účet HC Rytíři Vlašim – číslo: 3463882349/0800, je umožněno je uhradit ve 2 splátkách (1/2 ČP) se splatností do 15.9.2023 (1.) a 15.1.2024 (2.), nebo dle osobní dohody mezi členem a Výkonným výborem spolku.

Identifikátory platby: variabilní symbol = rodné číslo člena (hráče); specifický symbol = 1; zpráva pro příjemce = ČP + jméno člena (hráče).

V případě uzavření nebo ukončení členství v průběhu ročníku se členský příspěvek snižuje v souladu se zkrácenou dobou trvání členství. Období členství je přitom rozděleno do 2 částí (srpen – listopad, prosinec – březen), a nerozhodne-li Výkonný výbor jinak, členský příspěvek se nevrací za již probíhající období.

Výkonný výbor může rozhodnout o snížení členského příspěvku z důvodu dlouhodobé absence na sportovních aktivitách spolku (například ze zdravotních důvodů).

Výkonný výbor schválil snížení členského příspěvku v případě členství sourozence/sourozenců. Výše členského příspěvku je snížena u mladšího sourozence (mladších sourozenců) o 1/4 (jednu čtvrtinu).

Výkonný výbor může rozhodnout o udělení čestného členství, které je spojeno se snížením výše členského příspěvku nebo jeho úplným odpuštěním.

Ve Vlašimi dne 21.8.2023

Mgr. Michal Holánek

předseda HC Rytíři Vlašim, z.s.